Мобилна игра за обучение на деца по предприемачество

Гергана Грънчарова 01 Дек. без коментари обучение на деца по предприемачество

С голяма радост ви представяме един проект, върху който целият екип на LeadersPlay работи активно през последните няколко месеца. 

LeadStreet е безплатна мобилна игра, специално създадена за деца на възраст между 7 и 12 години, която има за цел да им предаде основни уроци по предприемачество и да ги научи да бъдат активни по отношение на заобикалящия ги свят. Играта е разработена така, че да научи децата как да изграждат стратегии, да вземат навременни решения, да си поставят цели и да ги постигат.

В основата на играта сме заложили концепцията, че всеки избор, който децата правят, води до някакво дългосрочно последствие, което при добре изградена стратегия, ще ги доведе до постигане на крайната им цел.

LeadStreet има два изградени режима на игра. При първия режим играчите сами си избират на кое поле да стъпят и по този начин стратегията, която изграждат по време на играта, не се влияе от никакви външни фактори, а единствено от личния им избор. Вторият режим на игра е със зар. При него играчите могат да разчитат на късмета си и едновременно с това да се учат как да адаптират стратегията си спрямо външните влияния.

Играта се предлага на български и английски език и може да бъде играна от 1 до 4 души на едно устройство. При избор на един играч, децата играят срещу бот, който се самообучава чрез база данни, съставена от предварително известни и успешни стратегии.

LeadStreet е изключително забавна игра, която е отговор на липсата на достъпно, увлекателно и мотивиращо обучение, което поставя децата в центъра на обучителния процес и им помага да изградят ключови умения от 21 век.

Към момента LeadStreet e налична за операционни системи Android и iOS. 

Свалете играта за Android тук.

Свалете играта за iOS тук.