Предизвикателството да отгледаш предприемач

Гергана Грънчарова 20 Февр. без коментари Предприемач - курс за деца

В детската психология съществува теория, според която деветата година е критична в развитието на детето. Наричат това време период на несигурност – самотен и често изпълнен със страхове. Детето прекрачва в непозната територия и за първи път се опитва да се самоопредели – кое е то всъщност, а не какво неговите родители искат да бъде. Това е времето, когато малкият човек трябва да научи, че може да се справя самостоятелно, да си поставя цели и да ги постига. Успее ли, то значи, че в него се крие един бъдещ лидер и предприемач. Но как да го извадим „на светло“?

Все повече родители осъзнават, че ранното формиране на умения за реалния свят, е не по-малко важно от придобиването на знания, че отличните оценки не са гаранция за житейски и професионален успех. Всеки от нас може да посочи пример за обещаващ отличник, пропилял потенциала си. Ценността на образованието не може да се прецени от ученическия бележник или от студентската книжка. По-меродавната мярка е как човек се справя с предизвикателствата на живота след това.

Успелият човек е предприемчив човек

На родителите, които са готови да играят по-активна роля в обучението на своето дете, вместо да оставят цялата отговорност на образователната система, ще напомним, че успелият човек задължително е предприемчив човек. И независимо, че за мнозина предприемчивостта е вродена, възпитаването на някои качества от най-ранна възраст неминуемо ще даде резултат в бъдещето. Ще се изненадате колко общочовешки ценности и качества работят за събуждането на предприемчивия дух, ако им дадете правилната насока.

Кураж

Предприемачът възприема проблемите като предизвикателство и не се бои от грешки. „Няма да се научиш да ходиш, ако следваш указания. Ще те научат опитите и грешките“, казва Ричард Брансън и това е веруюто на всеки предприемач. Извличайте заедно с детето си поуката от всяка негова грешка и превръщайте провалите в ценен опит.

Креативност

Креативното мислене е в основата на всяка предприемаческа дейност. Предприемачът е гъвкав и изобретателен, когато решава проблеми. Това децата учат най-добре в игрите – в тях те влагат цялата си креативна енергия. Следете игрите им да са разнообразни и отделете време да играете заедно.

Любопитство

Интересът към това как е устроен светът, предшества всяко ново откритие. Предприемачът се учи през целия си живот и търси пътища за самоусъвършенстване. Поощрявайте децата за нови интереси, хобита, занимания. Предизвикайте ги с дискусии, които дават храна за любопитството им.

Увереност в себе си

Предприемчивият човек е целеустремен, уверен в себе си и знае какво иска. Мнението, което едно дете има за себе си, често диктува действията му по-нататък през живота. Ето защо най-важната задача на родителите е да следят, ръководят и пазят вярата на детето в самото себе си.

Емпатия

Умението да разбираш и подкрепяш е безценно качество. Успешният предприемач разбира важността на общуването и силата на добрите отношения. Уважавайте личността на децата си и тяхното мнение. Насърчавайте откритата изява на емоциите им.

Оптимизъм

Предприемчивият човек залага на позитивни модели и вярва в успеха. Оптимизмът е заразителен, нека той винаги да присъства в отношението с децата ви – така, както мотивацията и вдъхновението.

Прави добро

Уважаваният предприемач винаги отделя средства за достойни каузи, а благотворителността започва от дома. Ако искате децата ви да са удовлетворени личности, покажете им радостта от доброто дело.