Защо промяната в образователната система е необходима?

Гергана Грънчарова 11 Февр. без коментари Промяна в образователната система

 

11 урока, на които Наполеон Хил (не) ни научи през

30-те години на миналия век

 

Реформи, учебници, програми, исторически термини, политически страсти…

Полемики, огорчения, възмущения, оправдания…

Граждански позиции, надвикване, медиен шум…

Злободневна тема. Болезнена тема. Настанила се по един или друг начин във всеки български дом. Но ако продължаваме да спорим за няколко часа повече география в горния курс или за това кое произведение и кой автор да останат в програмите по литература, все ще си тъпчем на едно място. Науките са безбрежни, а страниците на класиците трябва да се разгръщат цял живот.

 

Промяната в образователната система – нека сменим философията си

 

Преди повече от 70 години във времена на несигурност и тревожност, предизвикани от Голямата депресия в Америка, журналистът, писател и просветител Наполеон Хил формулира главният проблем на образованието така: “Основната цел на всяко училищно занимание е да насилва учениците да натъпчат в паметта си факти, вместо да ги учи на това как да подреждат фактите и да извличат от тях практическа полза. Тази система поставя в центъра на вниманието на учениците получаването на оценки, но изпуска важния въпрос как те могат да използват знанието в практическите аспекти на живота си.“

И днес времената са несигурни и тревожни, а преподаването на факти в съвременния и информационен свят става все по-ненужно за сметка на преподаването на умения. Училището трябва да възпитава мотивирани, самостоятелно мислещи и разчитащи на себе си хора. Да събужда интерес и да подсказва възможности, да насърчава децата да си поставят цели и да ги учи как да ги постигат, да замени страха от лошата оценка с вяра в собствените си сили. За тези неща е говорил Наполеон Хил още в началото на миналия век. И дори да не сме съгласни с всичко, не е зле да си ги припомним.

 

Уроците на Наполеон Хил

 

 1. Обърнете принципа на образованието така, че да дадете на децата възможност да водят в процеса на обучение. Използвайте всяка възможност, която им дава практически опит, свързан с всекидневни житейски ситуации.

 2. Покажете на учениците как да планират и разпределят времето си. Учете ги, че времето е най-ценният актив, с който разполагат всички човешки същества – а също така и най-евтиният.

 3. Учете децата да бъдат конкретни и определени във всяко нещо – като се започне от главна конкретна цел в живота им.

 4. Научете децата на разликата между временното поражение и провала и им покажете как да търсят семената на възможностите, които се съдържат във всеки неуспех.

 5. Учете децата, че конкретната цел, базирана на точни планове, които се прилагат упорито и с постоянство, е най-ефикасното им оръжие.

 6. Обяснете на децата, че не съществува проблем, който няма подходящо решение, и е често това решение се съдържа в обстоятелствата, причинили проблема.

 7. Научете ги, че единствените ограничения са тези, които сами си поставят, или позволяват на други да поставят в ума им.

 8. Учете ги да развиват ума си, като изследват всички идеи, изплуващи в съзнанието им.

 9. Кажете им, че човек може да постигне всичко, което мисли, и всичко, в което вярва.

 10. Разкрийте им истината, че всички училища и учебници са просто помагала, които могат да им бъдат полезни в развитието на собствените им умове, но най-важни са уроците на живота, където всеки човек има възможност да се учи от опита си.

 11. Учете децата да бъдат винаги верни на себе си.