Финансовото образование като част от общото образование

Гергана Грънчарова 16 Мар. без коментари финансово образование за деца

Финансовото образование трябва да стане неразделна част от общото образование

Умението на младите хора да градят финансовото си бъдеще и благополучието си зависи пряко от това, какво са научили в детството си. В същото време обаче нивото на финансовото образование е крайно недостатъчно. Ден след ден децата в училище трупат академични знания по различни предмети, а пропускат един важен урок с дългосрочни последици – как да боравят отговорно с пари. Липсата на финансова култура се очертава като все по-сериозен проблем, който съвсем не е само български.

Financial Literacy around the World е нов индекс, който измерва финансовата грамотност на нациите. Негови автори са рейтинговата агенция Standard & Poor’s и Световният център за изследване на финансовата грамотност, направили първото си проучване през 2014 година. Организациите са провели анкета сред 150 000 души от 144 държави, изследвайки способността на хората да заработват пари, да ги инвестират и да ги харчат, както и какво имат предвид под термина „работещи пари”.

Анализът на проучването показва, че нивата на финансова грамотност варират значително между различните страни. Средно 52 на 100 от гражданите на Европа са финансово грамотни. Най-висок показател – 71%, имат в Норвегия, Дания и Швеция. Сред първите 10 са Великобритания, Германия, Холандия, Финландия. В България този процент е 35%. Oчертава се видима връзка между финансовата култура и наличието на национални стратегии и програми за задължително финансово образование в повечето европейски страни.

В Норвегия обучението по домашна икономика и семеен бюджет започва от първи клас. Децата в четвърти-пети клас разбират какво представляват данъците, защо е важно да ги плащаме, какъв е местният бизнес и как функционира структурата на държавната администрация. В средното училище за тях има образователна програма, в която им се дава възможност да стартират, управляват и ликвидират собствен бизнес с помощта на учители и външни експерти. 

Във Великобритания националната стратегия за финансова грамотност e обвързана с финансовото образование и то е включено в задължителната учебна програма на държавните училища. На учениците се преподават теми като бюджет, приходи и разходи, кредити и дългове, застраховки, спестявания, пенсии, финансови продукти и услуги и много други.

В Холандия стратегията за финансово образование е подкрепена от официален уебсайт, в който могат да се намерят учебни материали за финансово образование и отговори на въпроси, свързани със студентски заеми, надбавки за деца, ипотекиране, обезщетения, данъци, пенсиониране.

Целта на тези програми е да предоставят на подрастващите знания как да управляват парите си и да планират бъдещите си финансови нужди – ключови умения за всеки съвременен човек.

Дефицитът на знания и умения по тези въпроси у нас ни мотивира да стартираме в средата на февруари образователната инициативата „Финанси 404“, с която искаме да достигнем до повече млади хора. Кампанията е насочена към ученици от 1 до 12 клас и в нея могат да се включат всички български училища, заявили желание за участие. Ние – от LeadersPlay, искаме да провокираме в подрастващите интерес към личните им финансови средства и да им дадем достатъчно информация за възможностите и изборите относно управлението им. Колкото по-рано децата осмислят ролята на парите в личния, семейния и обществения живот, толкова по-успешно ще градят своето бъдеще.

В хода на кампанията в училищата гостуват лектори-доброволци, които са представители на различни компании – финансисти, бизнесмени, предприемачи, или просто личности, мотивирани от каузата на инициативата. Целта е в свободен разговор лекторите да споделят своите знания и личния си опит и да разкажат интересни истории за грешките и добрите практики. Темата за финансовата грамотност е широко отворена за хора от всякакви професии, които имат ясно изразени възгледи за това как финансите присъстват в живота ни и какво трябва да знаем за едно отговорно житейско поведение.