Завършване на групите ни от 19-то СОУ и 20-то ОУ

Гергана Грънчарова 29 май без коментари LeadersPlay-интерактивни-обучения-за-деца-финансова-грамотност-предприемачество-личностни-умения

 

 

Тази седмица успешно завършиха и групите ни от трети и четвърти клас. Те преминаха през удължен курс, съчетаващ както игри от бизнес обученията ни за деца, така и игри от модула за изграждане на личностни умения.

Успеваемостта на децата на финалния тест е 97%, а уменията за работа в екип и успешна комуникация, които придобиха по време на занятията, са само първата крачка към предстоящия им успех.