Финансовата грамотност е въпрос на национална политика

Гергана Грънчарова 08 Мар. 2 коментара Финанси 404 Finance 404

В съвременния свят, когато уменията за управление на пари постепенно излизат от сферата на специализираните знания и все повече се превръщат в лична отговорност на всеки човек за житейското му благополучие, въпросът за финансовата култура става не само персонален, но и национален приоритет.

У нас няма редовни изследвания на финансовата грамотност, но данните от наличните проучвания очертават тревожна картина. Масово хората са слабо подготвени по финансовите въпроси и се затрудняват при взимането на информирани решения. Близо половината българи се считат за финансово неграмотни, а сред младежите на 16-17 г. този процент е още по-висок.

За да направим първата крачка към промяната на тези тревожни данни, стартирахме и образователната инициатива „Финанси 404“. Проектът предвижда да събере в класната стая учениците с изявени професионалисти, натрупали опит в реалния свят. Искаме да събудим интерес у децата към управлението на парите, като започнем от личните им средства, да им дадем достатъчно информация за възможностите и изборите, да ги научим да разбират как работят банките, какво представляват инвестициите, кредитите, застрахователните услуги и данъците. За целта финансисти, бизнесмени и предприемачи ще гостуват в училищата, за да споделят с децата своята убеденост, че финансовата грамотност е ключово умение за всеки съвременен човек. Организацията се поема от LeadersPlay с помощта на екип от доброволци.

Връзката между училищата и лекторите се осъществява на сайта „Финанси 404“ – там се регистрират и двете страни. Всеки лектор гостува в избрано от него учебно заведение от списъка на заявилите желание за участие. След предварителна договорка за удобното време той посещава училището и в рамките на 1 учебен час изнася урок, посветен на финансовата грамотност.

В момента събираме екип от доброволци – представители на различни компании в България. Тъй като кампанията не е комерсиална, LeadersPlay поема изцяло финансирането около организацията, а трудът на лекторите е безвъзмезден. Не набираме спонсори, а търсим партньори, запалени от идеята. Убедени сме,че във всеки професионален колектив има личности с ясно изразени възгледи за това как финансите присъстват в живота ни и какво трябва да знаем за едно отговорно житейско поведение. От тях се иска единствено да се регистрират на сайта и да отделят малко време, за да споделят опита си с децата. А от техните работодатели се иска само да съдействат на своите служители да изпълнят задачата си на лектори. Всяка фирма или компания, излъчила ентусиасти за поне две обучения в едно или няколко училища, ще бъде обявена за наш партньор и ще поставим логото й на сайта на „Финанси 404“.

В инициативата могат да се запишат за участие всички български училища, без значение от техния профил и насоченост. Целевата ни група са ученици от 1 до 12 клас.

Кампанията ще продължи до края на юни тази година.