+359 887 433 323

office@leadersplay.com

Обща информация:

Цялата ни програма е базирана на различни игрoви елементи и методики. Курсистите ни искрено се забавляват докато неусетно усвояват в дълбочина различни тематики.

Курс по предприемачество за деца от четвърти до седми клас
Ако вие сте родител и смятате, че предприемачеството е не просто измислянето и реализирането на успешна бизнес идея, а е целият процес по изграждане на личностни компетенции като: ефективна комуникация, мислене в перспектива, творчество, работа в екип, съобразителност и целеустременост, то този курс е точно за вашето дете.

Вие сте собственик на успешен бизнес и знаете колко ключова е практическата подготовка за управлението му?

Вие не сте собственик на бизнес, но вярвате, че предприемчивостта е важно умение от XXI век, което не просто ще подсигури бъдещия успех на детето ви, но и ще го накара да бъде по-отговорно, по-мислещо и по-активно относно случващото се около него?

Отговорът ви е “да”? Е, тогава искам ви попитам…

Кога беше последният път, в който имахте желание да предадете поне малка част от уменията си за управление на време и ресурси на детето си?

Кога беше последният път, в който насърчихте детето си да опита да изкара пари само, за да си купи желаната играчка?

Не беше скоро, нали?

Умението на младите хора да градят своето бъдеще и да бъдат активни по отношение на заобикалящия ги свят, зависи пряко от това, какво са научили от най-ранна детска възраст. Докато навършат девет години те запаметяват и копират поведението на родителите и познатите си. След деветгодишна възраст децата започват да се изграждат самостоятелно като личности и да прилагат наученото.

Може би казаното ще ви накара да се замислите кога трябва да започнете с първите уроци по предприемачество?

Основата, върху която екипът ни гради развиването на компетенцията предприемчивост, е схващането, че всеки избор, който детето прави, води до едно или друго дългосрочно последствие. Не е сложно, нали?

А може би се питате “Как толкова трудни тематики задържат интереса на децата на възраст между 10 и 13 години?”

Отговорът е прост - нашите програми са специално разработени за българското училище и нуждите на децата в конкретните класове. Сложната тематика се предоставя на лесен и достъпен за тях език чрез многобройни примери.

Предлагаме ви нещо ново, забавно и различно, което е съобразено изцяло с възрастта на вашето дете.

Атрактивно обучение от нов тип, базирано на метода на игровизацията

Обучението е разделено условно на три части – отворена дискусия по темата за деня, в която всяко дете е насърчавано да изкаже свободно мнението си, отборна игра и обобщение на наученето през часа.

Курсът въвежда децата в предприемаческото мислене, като изгражда в тях достатъчно голям набор от личностни компетенции, които способстват за успешното разбиране на света, който ги заобикаля, и ги превръща в мислещи и активни членове на обществото.

Сред най-важните умения, които децата придобиват по време на курса, са: работа в екип, презентационни умения, разпределяне на роли, време, задачи и материали, ефективна комуникация и аналитично мислене.

В процеса на работа децата създават различни проекти по екипи, преминават през няколко големи стратегически игри и накрая на обучението изготвят свой собствен проект, в който включват всичко, което са научили на занятията.

Защо да запишете детето си в това обучение?

Programa

Лекторите ни са практици от бизнеса и обожават работата с деца

Хората, които ще предадат познанията си на вашите деца, са успешни, амбициозни и на високи ръководни позиции. За тях учителството е призвание и начин да обогатят кръгозора си.

Programa

Сертификат

С радост издаваме сертификат в уверение на това, че детето ви е завършило успешно курс по предприемачество и определено ще имате още един повод за гордост, който да отпразнувате у дома.

Programa

Атрактивна цена на курса

Получавате 24 астрономически часа интерактивно и забавно обучение на живо, всички необходими материали за провеждането на занятията, както и непрестанна обратна връзка за развитието на вашето дете, на цена, която е неизмеримо ниска за уменията и бъдещите ползи от прилагането им, които ще предадем на детето ви.

Програма на курса по предприемачество за деца

Курсът е разработен за ученици на възраст между 10 и 13 години. Той включва 10 теми по 2 астрономически часа. Времето на занятията е разделено по следния начин – 30% дискусия, 60% отборна игра, 10% обобщение.

Освен тези 10 занятия в програмата са предвидени още 2 посещения по 2 астрономически часа, които са напълно практически. В едното от тях ще присъства гост-лектор, който ще разкаже на децата интересни истории от практиката си, свързани със създаването и управлението на собствена фирма.

Тема 1: Предприемачество

В първа тема ще си говорим за:

 • 1. Какво представлява предприемачеството?
 • 2. Какво означава да бъдеш предприемач?
 • 3. Различават ли се предприемачите от другите хора?
 • 4. Какви умения имат успешните предприемачи?
 • 5. Как можем да придобием уменията на успешните предприемачи?
 • 6. Какво означава да бъдем успешни и активни личности?

Тема 2: Обществени стереотипи

Във втора тема ще си говорим за:

 • 1. Какво всъщност означава да бъдеш богат?
 • 2. Какво означава да бъдеш беден?
 • 3. Какво представлява жизненият минимум?
 • 4. С какво свързваме богатството?
 • 5. С какво свързваме бедността?
 • 6. Единствено материалните неща ли ни правят богати?
 • 7. Могат ли държавите да бъдат богати и бедни?

Тема 3: Презентация

В трета тема ще си говорим за:

 • 1. Как да преодолеем страха от провал?
 • 2. Какви техники можем да използваме, за да се чувстваме уверени пред публика?
 • 3. Какво представлява езикът на тялото?
 • 4. Какъв ефект оказват езикът на тялото, гласът и правилният говор?
 • 5. Как да привлечем и задържим вниманието на съучениците си?
 • 6. Как да предадем ясно посланието си?

Тема 4: Цели

В четвърта тема ще си говорим за:

 • 1. Какво представляват целите?
 • 2. По какъв начин целите ни помагат да постигаме по-добри резултати?
 • 3. Какво представляват умните цели?
 • 4. Какво е общото между целите и ценностите?
 • 5. Как да си поставяме цели?
 • 6. Как да постигаме целите си?

Тема 5: Меки умения

В пета тема ще си говорим за:

 • 1. Какво представлява лидерството?
 • 2. Какво означава да бъдеш формален лидер?
 • 3. Какво означава да бъдеш неформален лидер?
 • 4. Познаваме ли лидери?
 • 5. Как да бъдем лидери?
 • 6. Какво представлява работата в екип?
 • 7. Има ли различни роли в екипа? Какви са?
 • 8. Как да определим кой каква роля да изпълнява в екипа?

Тема 6: Иновации и управление

В шеста тема ще си говорим за:

 • 1. Какво представлява йерархията?
 • 2. Какви умения трябва да притежаваме, за да бъдем добри мениджъри?
 • 3. Какви умения трябва да притежаваме, за да бъдем добри предприемачи?
 • 4. Как предприемачеството е свързано с поемането на отговорност?

Тема 7: Маркетинг

В седма тема ще си говорим за:

 • 1. Как да направим компанията си разпознаваема?
 • 2. Какво представлява логото на компанията?
 • 3. Какво представлява мотото на компанията?
 • 4. Как да направим атрактивна реклама на компанията?

Тема 8: Лични финанси

В осма тема ще си говорим за:

 • 1. Какво е мястото на парите в света ни?
 • 2. Какво представляват приходите?
 • 3. Какво представляват разходите?
 • 4. Как да изградим умения за управление на джобните си?

Тема 9: Спестявам и инвестирам

В девета тема ще си говорим за:

 • 1. Важно ли е да спестяваме пари?
 • 2. Как да се научим да спестяваме ефективно?
 • 3. Как да си поставяме цел, за която да спестяваме?
 • 4. Как да си направим план, по който да спестяваме?
 • 5. Каква означава думата “инвестирам”?
 • 6. Каква е разликата между “спестявам” и “инвестирам”?
 • 7. Можем ли да инвестираме в себе си? Как?

Тема 10: Ценообразуване

В десета тема ще си говорим за:

 • 1. Какво представлява ценообразуването?
 • 2. Как ценообразуването е свързано с продуктите ни?

Записване за курса по предприемачество

Базов пакет

10 теми х 2 астрономически часа

1 работилница с изготвяне и представяне на индивидуален проект от 2 астрономически часа

1 среща с гост-лектор от 2 астрономически часа

Подсигурени материали и напитки

Лектор - практик

Неограничени онлайн консултации

Постоянна обратна връзка за представянето на детето

Сертификат за завършен курс

Възможност за разсрочено плащане

Безплатен Wi-Fi интернет

399 лева

VIP пакет

Базов пакет +

Бонус работилница по лидерство, предприемачество и финанси с времетраене от 6 астрономически часа на цена 30 лева.

Бонус посещение на отворен урок в обучение по избор с времетраене от 3 астрономически часа на стойност 20 лева.

Бонус консултация на живо на тема от курса по ваш избор с времетраене от 1 астрономически час на стойност 20 лева

Обща стойност на бонусите: 70 лева

449 лева

Семеен пакет

VIP пакет +

8 астрономически часа персонален коучинг за Вас от Гергана Грънчарова на стойност 360 лева

599 лева

Форма за записване


Банкова сметка

Получател –ЛИЙДЪРСПЛЕЙ ООД

IBAN - BG71RZBB91551005874438

BIC - RZBBBGSF

Банка – Райфайзен банк

Основание за плащане – Курс, Две имена

Екипът на LeadersPlay поставя качеството на предоставяните услуги на първо място. Поради тази причина ви даваме 100% гаранция за удовлетвореност от избраното обучение.

Запишете се и заплатете избрания от вас пакет и елате на първото обучение. Ако по някаква причина останете разочаровани – ние ще ви възстановим цялата заплатена сума.

Лектори

Гергана Грънчарова е собственик и изпълнителен директор на LeadersPlay. От седми клас знае точно с какво иска да се занимава, а именно - да управлява свой собствен бизнес, да бъде независима и да променя живота на хората към по-добро. През 2016 годинa Гергана е номинирана за най-влиятелна жена в предприемаческата екосистема на България и отличена като един от успелите млади българи в класацията “30 под 30” на Forbes Bulgaria. Носител е и на престижната награда за вдъхновяващи българи “40 под 40” на Дарик Радио.

Жени Белова - Жени е магистър по "Педагогика и управление на образованието\”, \“Маркетинг" и \“Управление\”. Има и редица следдипломни квалификации - една, от които по "Информатика и информационни технологии\”. От 2000 година преподава активно предприемачество в столичното 119 училище. Учениците я обожават, защото прави всеки час интересен, използвайки различни иновативни и атрактивни форми за обучение. Чрез тях Жени се стреми да провокира децата да мислят и да открият предприемаческия дух вътре в себе си.

Email бюлетин

Абонирайте се за нашия имейл бюлетин, за да получавате първи актуална информация и специални условия за закупуване на нашите продукти и / или за участие в нашите обучения, събития и инициативи.
Без спам - единствено полезна информация.

Абонирай ме